Enkel Spel

Je kwam in stilte
Geheel onverwachts
Zonder woorden
Teken of sein
Maar ik zag in je blik
Dat je lichaam even het mijne zou zijn

Stralende ogen
Een lieve lach
Jij in al je eenvoud
Zoals ik je graag zag
Ik droomde ... een droomde
Jij speelde ... een Spel
Waarin jij de kaarten deelde
Ik slechts verliezer ben

Je liet me geloven
Dat alles goed zou komen
Leugens sierden jouw mond
Terwijl ik dacht dat ik je liefde vond
Ik wil niet langer dromen
...... niet langer spelen
...... leven


Po√ęziewedstrijd
Renilde Van Weyenbergh, Opwijk, g.1967
Eerste prijs, Volwassenen - categorie 1921-1981
1ste editie Poeziewedstrijd vtbKultuur Opwijk - 2000