14de Poëziewedstrijd - sept. 2017- jan. 2018

In september startte de 14de editie van de poëziewedstrijd voor jong en oud georganiseerd door vtbKultuur Opwijk.

Inzendingen kan men toesturen tot en met 31 januari 2018.

De bekroonde gedichten zullen gebundeld en gepubliceerd worden.
De gedichten worden beoordeeld door een onafhankelijke en vakkundige jury. Tevens wordt er een mooie prijzenpot voorzien.

Het e-mailbericht bevat het Exceldocument dat u hier kan terugvinden waar u

Poëzie 2017 - 14de poëziewedstrijd - Reglement

 

In september startte de 13de editie van de poëziewedstrijd voor jong en oud georganiseerd door vtbKultuur Opwijk.
Inzendingen kan men toesturen tot en met 31 januari 2017.
De bekroonde gedichten zullen gebundeld en gepubliceerd worden.
De gedichten worden beoordeeld door een onafhankelijke en vakkundige jury. Tevens wordt er een mooie prijzenpot voorzien.

 

Poëzie 2017 – 14de poëziewedstrijd - Reglement

1. De gedichten worden beoordeeld volgens de leeftijd van de inschrijver in 3 grote categorieën (kinderen, jeugd, volwassenen).
Een verdere opsplitsing van deze groepen (tot ongeveer even grote groepen in aantal deelnemers) gebeurt vervolgens op leeftijd.

2. Het onderwerp van deze 14de poëziewedstrijd is "ELKE VAKANTIE ... EEN VERHAAL doch andere gedichten worden niet uitgesloten.

3. Iedereen kan deelnemen met gedichten die op het ogenblik van de inzending niet gepubliceerd zijn, noch op het internet, noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

4. Elke deelnemer mag maximum 5 gedichten inzenden.

5. Inzenden van gedichten gebeurt in digitale vorm (bij voorkeur e-mail, cd-rom, ...) om de geselecteerde gedichten in originele vorm te kunnen opnemen in de poëziebundel.
Inzendingen worden aanvaard tot 31 januari 2018.

5.1 Inzending via e-mail naar
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Het e-mailbericht bevat het Exceldocument dat u kan terugvinden op onze site
www.vtbopwijk.be waar u per gedicht de volgende gegevens meegeeft : titel gedicht, schuilnaam, voornaam, naam, volledig adres, geboortejaar, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel opmerkingen zoals school of vereniging. Dit document kan ook gebruikt worden voor gezamenlijke inzendingen.
Ieder gedicht (max. 5) wordt als afzonderlijke bijlage aan dit e-mailbericht toegevoegd. Iedere bijlage (gedicht) is een worddocument (A4-formaat) en bevat naast het gedicht de schuilnaam en het geboortejaar van de inschrijver.
Ingescande documenten worden niet aanvaard.

5.2 Inzending via de post: alleen toegelaten indien je niet over e-mail beschikt.
Frank Buyens vtbKultuur - Poëzie 2018
Molenbeekstraat 14
1745 Opwijk


Elk deelnemend gedicht wordt op A4 formaat in tweevoud ingediend en ondertekend met een schuilnaam en het geboortejaar van de inschrijver.
Elk blad mag slechts één gedicht bevatten. De achterzijde wordt niet gebruikt. De gedichten zijn getypt. Ze worden zonder nietjes of klemmetjes verzonden.
Bij de inzending wordt een afzonderlijk blad met de vermelding van schuilnaam, naam, voornaam, geboortejaar, volledig adres, telefoonnummer, eventueel e-mail en eventueel school of vereniging gevoegd.

6. Scholen, academies, bibliotheken, verenigingen, culturele raden en centra mogen hun inzendingen groeperen om dit dan via de post (zie punt 5.2) als één bundel te verzenden. Een afzonderlijke lijst met de gegevens van de deelnemers dient te worden toegestuurd via e-mail (zie punt 5.1).

7. De inzendingen worden per leeftijdscategorie beoordeeld door een bekwame vakjury. De selectie van de jury wordt afgedrukt in een bundel met bekroonde gedichten.

8. De jury kan per categorie één of meer 1ste, 2de en 3de prijzen en eervolle vermeldingen toekennen.

9. Laureaten, eervol vermelde deelnemers en deelnemende scholen of verenigingen worden persoonlijk via e-mail (indien de inzending via dit kanaal gebeurde) of via brief uitgenodigd voor de prijsuitreiking van 20 april 2018. Alle andere deelnemers worden uitgenodigd via het gemeentelijke informatieblad "'t Opwijks Leven".
De lijst van laureaten wordt van zodra deze gekend is gepubliceerd op onze website www.vtbopwijk.be.

10. De bekroonde gedichten worden uitgegeven in een bundel. Door zijn inschrijving voor de wedstrijd geeft de inschrijver de toestemming om de ingezonden gedichten in deze bundel op te nemen. Alle laureaten en eervolle vermeldingen ontvangen gratis één exemplaar (m.u.v. eventuele portkosten).

11. De meewerkende scholen, verenigingen, ... ontvangen een overzicht van de resultaten van hun deelnemers. Zij krijgen één bundel van de bekroonde gedichten.

12. De jury of de inrichters kunnen ook één of meer aanmoedigingsprijzen toekennen aan een vereniging of school voor het leveren van een bijzondere bijdrage ter bevordering van de poëzie en/of van deze wedstrijd.

13. Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven of zich op een andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

14. Bestuursleden van vtbKultuur Opwijk mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd.

15. De interpretatie van dit reglement door de organisatoren is bindend en niet vatbaar voor discussie.

Meer info : www.vtbopwijk.be